WAT ONS BEWEEGT? verSCHIL KUNNEN MAKEN, MET DE JUISTE MENSEN OP DE JUISTE PLEK

De arbeidsmarkt voor professionals lijkt steeds meer te worden bepaald door kwantiteit dan door kwaliteit, met verdergaande commoditisering en flexibilisering als gevolg. Gedreven door de ‘efficiency’ (voor werkgevers), leidt dit tot verdergaande concurrentie (voor werknemers), die versterkt wordt door schaalbare technologie, nieuwe toetreders en toenemende transparantie.

In deze arbeidsmarkt gaan oude gewoontes niet meer op en wordt steeds meer om een persoonlijke benadering wordt gevraagd, voor werkgevers en werknemers. 

  • Om jezelf als professional hierin te onderscheiden, wordt meer van je verwacht dan een goede motivatie en passend CV. Zeker als het jouw bedoeling is om te bereiken wat je écht graag wilt.
  • Om jezelf als werkgever te onderscheiden in deze markt, is maatwerk gewenst. Zeker als het de bedoeling is om met de juiste mensen op de juiste plek, het gewenste resultaat te behalen en ook zo goed mogelijk in hun ontwikkelbehoeften te voorzien. 

De optimale ‘fit’

Wij willen ons onderscheiden door altijd zo goed mogelijk bij te dragen aan de best mogelijke ‘fit’ tussen werkgever en professional, waarbij iedereen zo goed mogelijk tot zijn recht komt en het gewenste resultaat wordt behaald. Zodanig dat je het verschil kunt maken, door de juiste mensen op de juiste plek.WERVING EN SELECTIE

Hoe vind je de meest geschikte kandidaten voor een vast of tijdelijk dienstverband?

SITUATIE BEOORDELING

Hoe kun je de STAR gesprekstechniek gebruiken om je voor te breiden en meer uit al je gesprekken te halen?

RESPONSE MANAGEMENT

Hoe vind je de beste kandidaten, door gebruik te maken van media en bestaande relaties?

LOOPBAANONTWIKKELING

Hoe kun je professionals zo goed mogelijk begeleiden en tot hun recht laten komen?

JOB-FIT GESPREK

Hoe kom je optimaal tot je recht, met de verantwoordelijkheden, de ambities en het potentieel dat je hebt?

INTERIM MANAGEMENT

Hoe vind je zo snel mogelijk de juiste kandidaat, die de opdracht snel en goed kan afronden?

BEMIDDELINGSADVIES

Hoe kun je de kwaliteit en effectiviteit van wervings- en selectieprocessen verbeteren?